POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

DIAKONIA JA LÄHETYSPIIRI

DIAKONIA-AAMIAINEN
Oulun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­sa­lis­sa (Torikatu 74) tors­tai­sin klo 9.00–10:30
Aamiainen on maksuton.
Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Mikäli haluat mukaan va­paa­eh­toi­sek­si
seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­tii­miin, ota rohkeasti
yhteyttä. Li­sä­tie­dot: Ritva Paananen
p. 044 075 2323, ritva.paananen9@gmail.com

Li­sä­tie­toa seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työs­tä:
Kirk­ko­her­ra Marko Patronen
p. 044 5115 742
marko.patronen (at) ort.fi

Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744
tuukka.rantanen (at) ort.fiLÄ­HE­TYS­PII­RI

SEU­RA­KUN­NAN LÄ­HE­TYS­PII­RIN TOI­MIN­NAS­TA

"Jos Kirkko lakkaa tekemästä lä­he­tys­työ­tä, niin se lakkaa olevasta Kirkko." - isä John Meyen­dorff

Oulun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan lä­he­tys­pii­ri pe­rus­tet­tiin 11.12.2001. Ku­lu­nei­den vuosien aikana on pidetty kah­vi­tuk­sia, ar­pa­jai­sia ja tekemällä käsitöitä myyntiin. Olemme  myös osal­lis­tu­neet eri­lais­ten kokousten ja ti­lai­suuk­sien tar­joi­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä lä­he­tys­työn hyväksi.

Nykyisin Lä­he­tys­pii­rin avus­tus­työ koor­di­noi­daan Suomen or­to­dok­si­sen kirkon kan­sain­vä­li­sen diakonia- ja lä­he­tys­työ­jär­jes­tö
Fi­lant­ro­pian kautta, ja avus­tutuk­sia kerätään tällä hetkellä mm. kah­vi­ti­lai­suuk­sien ja ar­pa­jais­ten tuotoilla.
Ter­ve­tu­loa mukaan toi­min­taam­me kaikki lä­he­tys­työs­tä kiin­nos­tu­neet!

Ota rohkeasti yhteyttä:
Tuula Jokiranta 0405866326,
tuula.jokiranta@dnainternet.net

Tutustu Suomen or­to­dok­si­sen kirkon kan­sain­vä­li­sen diakonia- ja lä­he­tys­työ­jär­jes­tö Fi­lant­ro­pian toi­min­taan tästä.