POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

Tervetuloa Pohjois-Suomen ortodoksisen seu­ra­kunnan uudistuneille nettisivuille!
Näiltä sivuilta löydät tietoa erityisesti Oulun, Meri-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueen toiminnasta.
Lapin kap­pe­li­seu­ra­kunnan ja Kainuun kap­pe­li­seu­ra­kunnan toiminnasta tiedotetaan niiden omilla kotisivuilla.


Ortodoksisen kirkon ikiaikaiset jumalanpalvelukset valaisevat sydämen ajatukset ja tarjoavat mahdollisuuden astua Kristuksen rauhaan levottoman ja rikkinäisen maailman keskellä.

PYHÄKÖT JA PALVELUKSETPohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta kattaa maantieteellisesti lähes puoli Suomea. Kirkkoja ja rukoushuoneita on parikymmentä, jäseniä noin 4 500 ja jumalanpalveluksia toimitetaan lukuisilla paikkakunnilla. Keskuspaikka Oulun lisäksi Rovaniemellä on Lapin kap­pe­li­seu­ra­kunnan ja Kajaanissa Kainuun kap­pe­li­seurakunnan omat toimipisteet.

LUE LISÄÄKaipaatko esirukousta?
Tarvitsetko kirkon palveluja mutta et pääse pyhäkköön? Tahtoisitko käydä luottamuksellisen sielunhoidollisen keskustelun papin kanssa?
Ota rohkeasti yhteyttä, olemme sinua varten.

YHTEYSTIEDOT


 

KANTTORI JUHANI MATSIN LÄKSIÄISET SU 24.9.
Dir.cant. Juhani Matsi jää eläkkeelle syyskuun lopulla vuosikymmenten ansiokkaan seurakunta- ja kuorotyön jälkeeen. Kanttori Juhanin läksiäisiä vietetään sunnuntaina 24.9. liturgian jälkeen seurakuntasalilla aterian ja ohjelman merkeissä.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

TIE IKONIEN MAAILMAAN -kurssi to 28.9. alkaen
Tämän syksyn Tie traditioon -illoissa on vetäjänä taidekasvattaja, terapeutti TaK, FT Laura Katriina Aura, mukana myös isä Tuukka.
Kurssille osallistuminen ei edellytä mitään kokemusta ikoneista tai niiden maalaamisesta. Lähestymme pyhää kuvaa pienimuotoisten harjoitusten kautta sen dialogisuutta tutkien.
Kurssille mahtuu max 16 henkeä, ilmoittaudu 26.9. mennessä isä Tuukalle: tuukka.rantanen@ort.fi 

KATEKUMEENIKURSSI kirkosta kiin­nos­tu­neil­le tai liit­ty­mis­tä har­kit­se­vil­le alkaa torstaina 21.9. klo 17 Oulun katedraalissa:
Syksy 2023
to 21.9. Aloitus: ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ja kirk­ko­ti­la, ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta­vat
to 5.10. Or­to­dok­si­sen uskon pää­piir­tei­tä ja ihmiskuva
to 19.10. Yleis­esi­tys or­to­dok­si­ses­ta kirkosta Suomessa ja maa­il­mal­la
to 2.11. Ikonit or­to­dok­si­ses­sa kirkossa
to 16.11. Raamattu ja traditio
to 30.11. Or­to­dok­si­nen kirk­ko­musiik­ki
Lue lisää tästä

Jumalanpalveluksia striimataan Oulusta viikoittain. Kanavalta löytyy myös opetusvideoita, esimerkiksi katekumeenikurssi kirkosta kiinnostuneille: