POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

PÄÄTÖKSENTEKO

Oulun, Lapin ja Kajaanin seurakunnat liittyivät yhteen 1.1.2022 Pohjois-Suomen ortodoksiseksi seurakunnaksi, jossa on noin 4 500 jäsentä. Keskuspaikka on Oulu ja kirkkoherrana rovasti Marko Patronen. Lapin ja Kajaanin seurakunnat ovat osana Pohjois-Suomen seurakuntaa nimeltään Lapin kappeliseurakunta ja Kainuun kappeliseurakunta.
Yhdistymisen jälkeen tutut työntekijät ovat jatkaneet tehtävissään kaikilla alueilla.


Seu­ra­kun­nan­val­tuus­to on seu­ra­kun­nan ylin päättävä elin, jonka seu­ra­kun­ta­lai­set va­lit­se­vat neljän vuoden välein vaaleissa.
(Valokuvassa Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan ensimmäinen yhteinen valtuusto vuodelta 2022.)
Lue valtuuston työskentelystä lisää tästä
Valtuusto valitsee seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton, joka vastaa käytännön joh­ta­mi­ses­ta ja val­mis­te­lee asiat val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si.
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton it­seoi­keu­tet­tu­ja jäseniä ovat kirk­ko­her­ra ja ka­te­draa­lin isän­nöit­si­jä.
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja­na toimii kirk­ko­her­ra, ja neuvoston apuna toimii erilaisia toi­mi­kun­tia ja työryhmiä.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALIN TULOKSEN VAHVISTAMINEN

Seurakunnanvaltuuston vaali toimikaudelle 2024-2027 toimitettiin 28.5.2023 annetun kuulutuksen mukaisesti 5.11.2023 Kajaanin ja Sotkamon kirkoissa, 6.11.2023 Kuhmon kirkossa, 7.11.2023 Suomussalmen rukoushuoneessa, 8.11.2023 Kuusamon evl. srk-talon takkahuoneessa, 9.11.2023 Rovaniemellä Petsamo-salissa, 10.11.2023 Kemijärvellä Vanhassa pappilassa, 11.11.2023 Nellimin ja Ivalon kirkoissa, 12.11.2023 Sevettijärven kirkossa, 14.11.2023 Varejoen rukoushuoneessa, Tornion ja Kemin kirkoissa, 18.11.2023 Vihannin rukoushuoneessa ja 19.11.2023 Oulun katedraalissa.
Äänioikeutta käytti Kajaanissa 18 seurakunnan jäsentä, Sotkamossa 7, Kuhmossa 8, Suomussalmella 9, Kuusamossa 5, Rovaniemellä 9, Kemijärvellä 3, Nellimissä 6, Ivalossa 6, Sevettijärvellä 12, Varejoella 1, Torniossa 2, Kemissä 11, Vihannissa 12 sekä Oulussa 54 seurakunnan jäsentä. Kaikkiaan äänioikeutta käytti 163 seurakunnan jäsentä. Äänestysprosentti oli 4,3 %.
Ääniä annettiin seuraavasti:
1. vaalialue
Hynninen-Lahdenperä Tiina 37 ääntä
Jokiranta Jukka           33 ääntä
Laakkonen Sauli           21 ääntä
Perttunen Antti           18 ääntä
Pyy Seppo            18 ääntä
Rajanen Mikko          8 ääntä
Suistio Juha 30 ääntä
Valkama Anita 26 ääntä
2. vaalialue
Jylänki Pekka 5 ääntä
Keränen Santeri 7 ääntä
3.  vaalialue
Hakala Maija 14 ääntä
4. vaalialue
Koskenharju Keijo 15 ääntä
Lehto Kalle 14 ääntä
Myrskykari Susanna 16 ääntä
5. vaalialue
Kyllönen Ulla 21 ääntä
Pulkkinen Eeva 22 ääntä
6. vaalialue
Fofonoff Leena 13 ääntä
Ylinampa Meeri 11 ääntä
7. vaalialue
Kiprianoff Hanna-Maaria 10 ääntä
Tuovinen Tarja 12 ääntä
Hylättyjä vaalilippuja oli yksi.
Seurakunnanvaltuuston jäseniksi toimikaudelle 2024-2027 valituksi tulivat seuraavat henkilöt:
1. vaalialue
Hynninen-Lahdenperä Tiina 37 äänellä
Jokiranta Jukka 33 äänellä
Suistio Juha 30 äänellä
Valkama Anita 26 ääenllä
Laakkonen Sauli 21 äänellä
2. vaalialue
Keränen Santeri 7 äänellä
3.  vaalialue
Hakala Maija 14 äänellä
4. vaalialue
Myrskykari Susanna 16 äänellä
Koskenharju Keijo 15 äänellä
Lehto Kalle 14 äänellä
5. vaalialue
Kyllönen Ulla 21 äänellä
Pulkkinen Eeva 22 äänellä
6. vaalialue
Fofonoff Leena 13 äänellä
Ylinampa Meeri 11 äänellä
7. vaalialue
Tuovinen Tarja 12 äänellä
Vaalin toimittamisesta laadittu pöytäkirja asetetaan nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle 20.11.-19.12.2023 väliseksi ajaksi. Vuoden 2023 seurakunnanvaltuuston vaalia koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään maanantaina 4.12.2023.
Oulussa 19.11.2023
khra Marko Patronen
vaalilautakunnan puheenjohtajaSekä valtuuston että neuvoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan nyt omalla sivullaan,
PÄÄTÖKSENTEKO -alavalikossa PÖYTÄKIRJAT.

Vanhat pöytäkirjat löytyvät edelleen alta:POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALI 2023 / VAALITOIMIKUNTA 

 Pöytäkirja 

Oikaisuvaatimusosoitus

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANVALTUUSTO 4/2023
Seu­ra­kun­nan­valtuuston 2. lakimääräinen kokous 4.11.2023 Rovaniemellä

Pöytäkirja

Oikaisuvaatimusosoitus


-------------------------------------------
Vanhat pöytäkirjat, asialistat jne. alkaen vuoden 2022 alusta:

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 1/2022
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton kokous 22.1.2022 klo 10 Oulun ortodoksisessa seurakuntasalissa (Torikatu 74, Oulu)
Asialista
Pöytäkirja
Oi­kai­su­vaa­ti­musosoi­tus

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 1/2022
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton kokous 26.3.2022 Rovaniemellä
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 2/2022
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton kokous 22.4.2022 Oulussa
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 3/2022
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton kokous 20.5.2022 Oulussa
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 2/2022
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton kokous 21.5.2022 Oulussa
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 4/2022
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton kokous 1.6.2022 Oulussa
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 3/2022
KOKOUSKUTSU
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton 3. lakimääräinen kokous
Aika: sunnuntai 6.11.2022 klo 13.30
Paikka: Kajaanin ortodoksinen seurakuntasali, Väinämöisenkatu 29, Kajaani


POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 5/2022
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton kokous 22.9.2022 Teamsin välityksellä
Pöytäkirja


POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 6/2022
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton kokous 15.10.2022 Oulussa
Pöytäkirja


POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 3/2022
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton 3. lakimääräinen kokous 6.11.2022 klo 13.30, Kajaani
PÖYTÄKIRJA
OI­KAI­SU­VAA­TI­MUSOSOI­TUS

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 1/2023
Seu­ra­kun­nanneuvoston kokous 7.1.2023 Oulussa
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 1/2023
KOKOUSKUTSU
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton 1. lakimääräinen kokous

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 1/2023
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton 1. lakimääräinen kokous 4.2.2023, Oulu
PÖYTÄKIRJA
OI­KAI­SU­VAA­TI­MUSOSOI­TUS


POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 1/2023
Seu­ra­kun­nan­neuvoston kokous 15.4.2023 Rovaniemellä
KOKOUSKUTSU
PÖYTÄKIRJA

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 2/2023
KOKOUSKUTSU
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton 2. lakimääräinen kokous Oulussa 6.5.2023
PÖYTÄKIRJA


POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 3/2023
KOKOUSKUTSU
Kokous pidetään Petsamo-salissa Rovaniemellä (Ounasvaarantie 16) lauantaina 2.9.2023 klo 13.