POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

HENKILÖKUNTA

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
Torikatu 74, 90120 Oulu
puh. 044 5115 741
sähköposti: pohjoinen(at)ort.fi

 

PAPISTO (Oulu, Meri-Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Koillismaa)

Marko Patronen
Rovasti, kirkkoherra
p. 044 5115 742
marko.patronen (at) ort.fi
Vapaapäivät maanantai ja tiistai. 

Tuukka Rantanen
Pappi
p. 044 5115 744
tuukka.rantanen (at) ort.fi
Vapaapäivät maanantai ja tiistai.
HIIPPAKUNNAN PÄIVYSTÄVÄN PAPIN NUMERO:
p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)KANTTORIT (Oulu, Meri-Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Koillismaa)

Leena Lomu
Kanttori
p. 044 5115 748
leena.lomu (at) ort.fi
Vapaapäivät maanantai ja tiistai.


Juhani Matsi
Kanttori (30.4. asti)
p. 044 5115 743
juhani.matsi (at) ort.fi
Vapaapäivät maanantai ja tiistai.KANSLIANHOITAJA (Pohjois-Suomen seurakunta)
Eeva-Kaarina Parrila
kanslianhoitaja
puh. 044 5115 741
email: ek.parrila(at)ort.fiPAPISTO, Lapin kappeliseurakunta
Jaakko Vainio
Lapin kappeliseurakunnan pappi, Rovaniemi
p. 0400 178 744
jaakko.vainio@ort.fi

Heikki Harvola
Pappi, Ivalo
p. 040 539 7131
heikki.harvola@ort.fi

KANTTORIT, Lapin kappeliseurakunta
Kaisa Pahkala
Kanttori, Rovaniemi
p. 040 809 2877
kaisa.pahkala@ort.fi

Disa Piispa-Harvola
Kanttori, Ivalo
puh. 040 1520588

PAPISTO, Kainuun kappeliseurakunta
Reijo Marjomaa
Pappi, Kajaani
puh. 045 606 2197
sähköposti: reijo.marjomaa@ort.fi

KANTTORI, Kainuun kappeliseurakunta
Kai Tulehmo
kanttori, Kajaani
p. 044 358 1775
kai.tulehmo@ort.fiMUU PAPISTO
Johannes Pulkkanen
Kokkolan matkapappi
puh. 0449015367
johannes.pulkkanen@ort.fi

Kauko Makkonen
Rovasti
p. 040 9675 505

Kari Paakkola
Pappi
p. 040 528 1653

Osmo Kurola
Pappi
p. 040 419 1150
osku (at) kurola.comELÄKKEELLÄ
Eino Hynninen
Rovasti

Raimo Kiiskinen
Rovasti

Juhani Matsi
Kanttori, dir. cant.
p. 0500 962 700


PYHÄN KOLMINAISUUDEN KATEDRAALIN ISÄNNÖITSIJÄ

Sampo Niittyviita
p. 044 5115 745


SEURAKUNNAN HALLINTO
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­to on seu­ra­kun­nan ylin päättävä elin, jonka seu­ra­kun­ta­lai­set va­lit­se­vat neljän vuoden välein vaaleissa.
Valtuusto valitsee seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton, joka vastaa käytännön joh­ta­mi­ses­ta ja val­mis­te­lee asiat val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si.
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton it­seoi­keu­tet­tu­ja jäseniä ovat kirk­ko­her­ra ja ka­te­draa­lin isän­nöit­si­jä.
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja­na toimii kirk­ko­her­ra, ja neuvoston apuna toimii erilaisia toi­mi­kun­tia ja työryhmiä.

Seurakunnan valtuuston ja -neuvoston kokousten pöytäkirjoihin tästä