POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

SEURAKUNNAN KIRJASTO

Seu­ra­kun­nan kirjasto sijaitsee seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Torikatu 74, Oulu).

Seu­ra­kun­nan kirjasto on avoinna so­pi­muk­sen mukaan, sekä yleensä sun­nun­tai­sin liturgian jälkeen.

Teokset on luo­ki­tel­tu aiheen mukaan aak­kos­jär­jes­tyk­seen, ja kirjat si­jait­se­vat seu­ra­kun­ta­sa­lin eteisen kir­ja­kaa­peis­sa.

Teos­luet­te­loa voi tar­kas­tel­la myös net­ti­kor­tis­tos­sa (ha­ku­toi­min­to, aak­ko­sel­li­nen luettelo jne.) osoit­tees­sa:
https://oosrk­kir­jas­to.librarika.com/

Li­sä­tie­to­ja: Sebastian Kärki,
säh­kö­pos­ti oosrk­kir­jas­to@gmail.com