POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

HENKILÖKUNTA

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
Torikatu 74, 90120 Oulu
puh. 044 5115 741
sähköposti: pohjoinen(at)ort.fi

 

PAPISTO (Oulu, Meri-Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Koillismaa)

Marko Patronen
Rovasti, kirkkoherra
p. 044 5115 742
marko.patronen (at) ort.fi
Vapaapäivät maanantai ja tiistai. 

Tuukka Rantanen
Pappi
p. 044 5115 744
tuukka.rantanen (at) ort.fi
Vapaapäivät maanantai ja tiistai.
HIIPPAKUNNAN PÄIVYSTÄVÄN PAPIN NUMERO:
p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


KANTTORIT (Oulu, Meri-Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Koillismaa)

Juhani Matsi
Kanttori
p. 044 5115 743
juhani.matsi (at) ort.fi
Vapaapäivät maanantai ja tiistai.
Leena Lomu
Kanttori
p. 044 5115 748
leena.lomu (at) ort.fi
Vapaapäivät maanantai ja tiistai.KANSLIANHOITAJA (Pohjois-Suomen seurakunta)
Eeva-Kaarina Parrila
kanslianhoitaja
puh. 044 5115 741
email: ek.parrila(at)ort.fiPAPISTO, Lapin kappeliseurakunta
Jaakko Vainio
Lapin kappeliseurakunnan pappi, Rovaniemi
p. 0400 178 744
jaakko.vainio@ort.fi

Andrei Verikov
Rovasti, Ivalo
p. 040 539 7131
andrei.verikov@ort.fi

KANTTORIT, Lapin kappeliseurakunta
Kaisa Pahkala
Kanttori, Rovaniemi
p. 040 809 2877
kaisa.pahkala@ort.fi

Jarmo Huttu
Kanttori, Ivalo

PAPISTO, Kainuun kappeliseurakunta
Heikki Harvola
Kainuun kappeliseurakunnan pappi, Kajaani
p. 045 326 9311
heikki.harvola@ort.fi

Reijo Marjomaa
Pappi, Kajaani
puh. 045 142 7007
sähköposti: reijo.marjomaa@ort.fi

KANTTORI, Kainuun kappeliseurakunta
Kai Tulehmo
kanttori, Kajaani
p. 044 358 1775
kai.tulehmo@ort.fi

MUU PAPISTO
Jaso Pössi
Kokkolan matkapappi
p. 044 493 9002
jaso.possi@ort.fi

Kauko Makkonen
Rovasti
p. 040 9675 505

Osmo Kurola
Diakoni, FL
p. 040 419 1150
osku (at) kurola.com

Kari Paakkola
Diakoni
p. 040 528 1653


ELÄKKEELLÄ OLEVA PAPISTO
Eino Hynninen
Rovasti
p. 040 555 2697


Raimo Kiiskinen
Rovasti
p. 0400 890 622


PYHÄN KOLMINAISUUDEN KATEDRAALIN ISÄNNÖITSIJÄ

Timo Arhippainen
Ipodiakoni
p. 044 5115 745


SEURAKUNNAN HALLINTO
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­to on seu­ra­kun­nan ylin päättävä elin, jonka seu­ra­kun­ta­lai­set va­lit­se­vat neljän vuoden välein vaaleissa.
Valtuusto valitsee seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton, joka vastaa käytännön joh­ta­mi­ses­ta ja val­mis­te­lee asiat val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si.
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton it­seoi­keu­tet­tu­ja jäseniä ovat kirk­ko­her­ra ja ka­te­draa­lin isän­nöit­si­jä.
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja­na toimii kirk­ko­her­ra, ja neuvoston apuna toimii erilaisia toi­mi­kun­tia ja työryhmiä.

Seurakunnan valtuuston ja -neuvoston kokousten pöytäkirjoihin tästä