1639733208808_kirkkosali%202019-emanj8-me.JPG

OULUN PYHÄN KOL­MI­NAI­SUU­DEN KA­TE­DRAA­LI

Torikatu 74, Oulu
Isän­nöit­si­jä: Timo Ar­hip­pai­nen 044 5115 745


Ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi on voimassa tois­tai­sek­si il­moit­tau­tu­mi­nen Oulun ka­te­draa­lin ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin isä Markolle p. 044 5115 742 tai isä Tuukalle 044 5115 744 (teks­ti­vies­ti tai soitto).

Kerro mihin pal­ve­luk­seen haluat osal­lis­tua ja montako henkilöä olisi tulossa.

Saat var­mis­tuk­sen teks­ti­vies­til­lä onko pal­ve­luk­seen mah­dol­lis­ta osal­lis­tua.

Tällä hetkellä Oulussa ka­te­draa­liin mahtuu kirk­ko­kan­saa max 30 henkeä / palvelus.


At­ten­dance at services in the Oulu Cathedral is limited to a maximum of 30 wors­hip­pers

Signup for the services in the Oulu Cathedral from Dec 23rd onwards until further notice.

Signup to Fr. Marko, 044 5115 742 or Fr. Tuukka 044 5115 744 (call or msg.).

Please include which service you wish to attend to and how many people you´ll sign up.


Seu­ra­kun­ta­lai­sia pyydetään huo­mioi­maan edelleen hy­gie­niaoh­jeis­tuk­set, tur­va­vä­lit ja maskin käyttö kirkossa. Oireisena ei saa tulla kirkkoon.

Seu­ra­kun­nan muu toiminta ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia lu­kuu­not­ta­mat­ta on tois­tai­sek­si tauolla.

Maskeja ja käsidesiä on tarjolla kirkon ovella.TAMMIKUU


la 1.1. klo 10 liturgia, Kris­tuk­sen ym­pä­ri­leik­kauk­sen muisto, p. Basileios Suuri

su 2.1. klo 10 liturgia

ke 5.1. klo 17 vigilia

to 6.1. klo 10 liturgia ja suuri ve­den­py­hi­tys, Herran kaste, teofania (met­ro­po­liit­ta Elian 60-v. juhla siirtyy ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuoksi tuon­nem­mak­si)

la 8.1. klo 17 vigilia

su 9.1. klo 10 kas­te­li­tur­gia  <--- IL­MOIT­TAU­TU­MI­SET TÄYNNÄ

ke 12.1. klo 17 eh­too­pal­ve­lus

to 13.1. klo 10 aa­mu­pal­ve­lus

to 13.1. klo 17 eh­too­pal­ve­lus, ka­te­ku­mee­ni­kurs­si (YouTuben kautta)

la 15.1. vigilia PERUTTU

su 16.1. klo 10 liturgia

ke 19.1. klo 17 eh­too­pal­ve­lus

to 20.1. klo 10 aa­mu­pal­ve­lus

to 20.1. klo 17 eh­too­pal­ve­lus

la 22.1. HUOM! aa­mu­pal­ve­lus peruttu

la 22.1. klo 17 suuri eh­too­pal­ve­lus

su 23.1. klo 10 liturgia

(Var­si­nai­nen Pohjois-Suomen or­to­dok­sis­ten seu­ra­kun­tien yh­dis­ty­mis­juh­la siirtyy tou­ko­kuul­le 20.-22.5.22. johtuen ko­ro­na­ti­lan­tees­ta)

ke 26.1. klo 17 eh­too­pal­ve­lus

to 27.1. klo 10 aa­mu­pal­ve­lus

to 27.1. klo 17 eh­too­pal­ve­lus, ka­te­ku­mee­ni­kurs­si (YouTuben kautta)

la 29.1. klo 17 vigilia

su 30.1. klo 10 liturgiaHELMIKUU


ti 1.2. klo 17 vigilia

ke 2.2. klo 10 liturgia, Herran temp­pe­liin tuominen

to 3.2. klo 10 aa­mu­pal­ve­lus

to 3.2. klo 17 eh­too­pal­ve­lus

la 5.2. klo 17 vigilia

su 6.2. klo 10 liturgia

ke 9.2. klo 17 eh­too­pal­ve­lus

to 10.2. klo 10 aa­mu­pal­ve­lus

to 10.2 klo 17 eh­too­pal­ve­lus, ka­te­ku­mee­ni­kurs­si

la 12.2. klo 17 vigilia

su 13.2. klo 10 liturgia

ke 16.2. klo 17 eh­too­pal­ve­lus

to 17.2. klo 10 aa­mu­pal­ve­lus

to 17.2. klo 17 eh­too­pal­ve­lus

la 19.2. klo 17 vigilia

su 20.2. klo 10 liturgia

ke 23.2.  eh­too­pal­ve­lus PERUTTU

to 24.2. klo 10 aa­mu­pal­ve­lus, ka­te­ku­mee­ni­kurs­si

to 24.2. klo 17 eh­too­pal­ve­lus

la 26.2. klo 17 vigilia

su 27.2. klo 10 liturgia, so­vin­to­sun­nun­tai

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virasto avoinna ma-pe klo 9-12


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1639735678315_ak3-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.