VOIMASSA OLEVAT KO­RO­NA­RA­JOI­TUK­SET

Ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi on voimassa tois­tai­sek­si il­moit­tau­tu­mi­nen Oulun ka­te­draa­lin ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin isä Markolle p. 044 5115 742 tai isä Tuukalle 044 5115 744 (teks­ti­vies­ti tai soitto).
Kerro mihin pal­ve­luk­seen haluat osal­lis­tua ja montako henkilöä olisi tulossa.
Saat var­mis­tuk­sen teks­ti­vies­til­lä onko pal­ve­luk­seen mah­dol­lis­ta osal­lis­tua.
Tällä hetkellä Oulussa ka­te­draa­liin mahtuu kirk­ko­kan­saa max 30 henkeä / palvelus.

At­ten­dance at services in the Oulu Cathedral is limited to a maximum of 30 wors­hip­pers
Signup for the services in the Oulu Cathedral from Dec 23rd onwards until further notice.
Signup to Fr. Marko, 044 5115 742 or Fr. Tuukka 044 5115 744 (call or msg.).
Please include which service you wish to attend to and how many people you´ll sign up.

Seu­ra­kun­ta­lai­sia pyydetään huo­mioi­maan edelleen hy­gie­niaoh­jeis­tuk­set, tur­va­vä­lit ja maskin käyttö kirkossa. Oireisena ei saa tulla kirkkoon.
Maskeja ja käsidesiä on tarjolla kirkon ovella.
Seu­ra­kun­nan muut kokoon­tu­mi­set ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia lu­kuu­not­ta­mat­ta ovat tois­tai­sek­si tauolla.
5.1.2022

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virasto avoinna ma-pe klo 9-12


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1639735678315_ak3-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.