1641774050173_ps%20o%20taus-me.JPG
1641767212708_Ehtooateria%20Emmauksessa%20ok-me.jpg

TER­VE­TU­LOA POHJOIS-SUOMEN OR­TO­DOK­SI­SEN SEU­RA­KUN­NAN SIVUILLE!

Oulun, Lapin ja Kajaanin or­to­dok­si­set seu­ra­kun­nat liit­tyi­vät yhteen tammikuun alussa.
Lapin ja Kajaanin seu­ra­kun­nat ovat nyt Pohjois-Suomen seu­ra­kun­taan liit­ty­nee­nä nimeltään Lapin kap­pe­li­seu­ra­kun­ta ja Kainuun kap­pe­li­seu­ra­kun­ta.
Lue lisää
1668679655483_Kemi%20y%C3%B62-me.jpg

PUU­RO­JUH­LAT OULUSSA, KEMISSÄ JA VI­HAN­NIS­SA

Jou­lu­kuus­sa vietetään pe­rin­tei­siä seu­ra­kun­nan jou­lun­val­mis­tus­juh­lia Vi­han­nis­sa lau­an­tai­na 3.12., Oulussa torstaina 15.12. ja Kemissä Lucia-juhlaa kes­ki­viik­ko­na 14.12.

Luvassa paas­to­herk­ku­ja, puuroa, jou­lu­lau­lu­ja ja leikkejä lapsille - lue tarkemmat tiedot py­häk­kö­jen ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten kohdalta.

LÄM­PI­MÄS­TI TER­VE­TU­LOA!

1661414400954_jussi%20sevetti-me.jpg

KERHOT, KURSSIT, KUOROT JA TOI­MIN­TA­PII­RIT

Seu­ra­kun­nan syyskausi  on käyn­nis­ty­nyt, läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mukaan! Uu­dis­tu­nei­na ovat aloit­ta­neet mm. Äiti/isä-lap­si­pii­ri, Lapsi- ja nuo­ri­so­kuo­ro sekä Tie tra­di­tioon -kurssi
Kirkkoon liit­ty­mis­tä har­kit­se­vil­le sekä niille jotka haluavat tutustua or­to­dok­si­suu­teen on tarjolla ka­te­ku­mee­ni­kurs­si.
1641741113008_ps%20o%20Taustaar-me.JPG

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1666439026239_ak2kansi-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.