KUULUTUS

Pohjois-Suomen or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton sään­tö­mää­räi­nen kokous pidetään Oulun or­to­dok­si­ses­sa seu­ra­kun­ta­sa­lis­sa, Torikatu 74, 90120 Oulu lau­an­tai­na tammikuun 22. päivänä 2022 klo 10.00 alkaen.

Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton kokouksen tar­kas­tet­tu pöy­tä­kir­ja asetetaan va­li­tusosoi­tuk­sin seu­ra­kun­ta­lais­ten näh­tä­väk­si 31.1.2022 lähtien nel­jän­tois­ta (14) päivän ajaksi kirk­ko­her­ran­vi­ras­tos­sa (Torikatu 74, 90120 Oulu) viraston au­kio­loai­koi­na.

Kuultõs

Tâʹvv-Lääʹddjân­nam or­to­dooks­laž seäʹbrrkååʹdd seäʹbrrkåʹdd­välddõõzz såbbar såbbrõõžžât sueʹvet 22.1.2022 čiâss 10 Oulu or­to­dooks­laž seäʹbrrkåʹdd­kueʹrncest (Torikatu 74, Oulu).

Seäʹbrrkåʹdd­välddõõzz täʹrǩstum påʹrddǩeʹrjj lij vueiʹn­nem­nal­la läit­tampõʹmm­ji­vuiʹm 31.1.2022 ääʹljeeʹl 14 peeiʹv ääiʹj ceer­kav­kontt­rest (Torikatu 74, Oulu) veʹrǧǧ­konttâr ää­vaiåår­ra­maa­iʹ­ji.


HUOM!

VAL­TUUS­TON KOKOUS STRII­MA­TAAN LIVENÄ SEU­RA­KUN­NAN FB-SIVUILLE, JOSTA SITÄ VOI KUUNNELLA MYÖS JÄL­KEEN­PÄIN.

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virasto avoinna ma-pe klo 9-12


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1639735678315_ak3-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.